Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT PSYCHOTERAPEUTY

Wykorzystanie genogramu w praktyce terapeutycznej

Założenia

Stosowany przez terapeutów systemowych genogram jest z jednej strony graficznym narzędziem porządkowania informacji na temat korzystającej z pomocy psychologicznej rodziny lub pacjenta indywidualnego, z drugiej zaś – umożliwiającym pogłębioną diagnozę oraz pracę terapeutyczną w zakresie transmisji wzorców i przekazów międzypokoleniowych.
W ramach sześciogodzinnego szkolenia proponuję pogłębienie tej tematyki w praktyczny i uporządkowany sposób osobom zajmującym się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej.

Tematyka

Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich omówię wybrane założenia perspektywy systemowej – teoretyczną bazę korzystania z genogramu, a następnie zasady prowadzenia wywiadu i graficznego zapisywania uzyskanych informacji. Dalej przyjrzymy się zasadom interpretowania genogramu, jako bazie do stawiania hipotez systemowych pod kątem:

  1. struktury rodziny,
  2. sposobów utrzymania równowagi: ról, delegacji, zasobów w systemie,
  3. wzorców relacji rodzinnych i międzypokoleniowych.

W drugiej, praktycznej części spotkania, którą realizować będziemy w formie aktywnego uczenia się grupie, przeprowadzimy symulację wywiadu genogramowego oraz dokonamy wstępnej interpretacji uzyskanych informacji.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>