Formularz rejestracji na szkolenie

Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma automatycznie wygenerowanego maila z potwierdzeniem dokonania rejestracji, a w ciągu kilku dni informację nt przyjęcia na szkolenie i dalszych kroków koniecznych do ukończenia zapisów, w tym dokonania opłaty za szkolenie w określonym terminie. Organizator szkolenia pozostawia sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych. W tej sytuacji dokonane przez uczestników wpłaty zostaną zwrócone.

Link do szczegółowych informacji o szkoleniach.
uczestnika kursu
kierunek ukończonych studiów
w zakresie udzielania pomocy psychologicznej
w zakresie udzielania pomocy psychologicznej - liczone w latach
nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej
adres: ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto
nr NIP w przypadku firmy
Administratorem danych osobowych jest MKW Relacje sp. z o.o., której siedziba mieści się pod adresem: 50-326 Wrocław, ul. Poniatowskiego 2/45. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz z poszanowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Udostępnione w formularzu zgłoszeniowym dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie oraz przesłaniu aktualizacji oferty szkoleniowej. Na wniosek osoby, której dane dotyczą mogą one zostać zmodyfikowane (poprawione, uaktualnione), a zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kochan.wojcik@gmail.com. Baza danych jest odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.