Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

Terapia dzieci i młodzieży z doświadczeniem traumy rozwojowej

Założenia

Doświadczenie traumy rozwojowej w znaczący sposób wpływa na kształtowanie tożsamości człowieka wymuszając budowanie mechanizmów chroniących go przed naporem sytuacji przekraczających możliwości radzenia sobie. Mechanizmy obronne powstają na różnych poziomach funkcjonowania: poznawczym, emocjonalnym, fizjologicznym i behawioralnym.
Kiedy trauma ma charakter relacyjny, dodatkowo determinować będzie wzorce budowania relacji z innymi ludźmi i szerzej – ze światem zewnętrznym, ale najbardziej – z samym sobą. Terapia dzieci z doświadczeniami traumatycznymi wymaga zatem:

 • z jednej strony rozumienia kontekstu, w jakim dziecko wzrasta oraz znaczenia i funkcji objawów, jakie powstają na skutek sytuacji urazowych,
 • z drugiej – udzielenia pomocy opiekunom dziecka w niwelowaniu sytuacji dla niego stresotwórczych
 • oraz tworzenia warunków terapeutycznych, w ramach których dziecko może być wspierane w rozluźnianiu powstałych obron i sięganiu po spontaniczne, swobodne sposoby interakcji ze światem i z innymi ludźmi.

W ramach dwudniowego szkolenia proponuję pogłębienie tej tematyki w praktyczny i uporządkowany sposób. Będzie to okazja zarówno do poszerzenia wiedzy teoretycznej, jak i refleksji, namysłu nad procesami terapeutycznymi prowadzonymi przez uczestników szkolenia.

Tematyka

 1. Potrzeby i etapy rozwojowe dzieci i młodzieży. Aspekty rozwoju poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego.
 2. Wpływ doświadczeń o charakterze traumatycznym na psychikę, emocjonalność i fizjologię dziecka/nastolatka (kontekst neurobiologiczny; elementy teorii poliwagalnej).
 3. Długoterminowe konsekwencje doświadczeń urazowych w postaci objawów chorobowych, zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego i relacyjnego.
 4. Rozpoznawanie obron i ich znaczenia uwidaczniających się na różnych poziomach funkcjonowania człowieka.
 5. Szerszy kontekst systemowy jako punkt odniesienia w rozumieniu sytuacji dziecka i dynamiki rozwoju relacji terapeutycznej (znaczenie przeciwprzeniesienia i uwikłania systemowego terapeuty).
 6. Różnice w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z doświadczeniem traumy relacyjnej.
 7. Budowanie kontaktu i etapy cyklów pracy terapeutycznej z młodą osobą po doświadczeniach traumatycznych.
 8. Możliwości i ograniczenia terapii dzieci i młodzieży z doświadczeniem urazowym. Co jest sukcesem a czym jest porażka w pracy z dzieckiem?
 9. Pogłębiona analiza wybranych przykładów terapii dzieci/młodzieży wniesiona przez uczestników szkolenia.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>