Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

Dostrojenie, porozumienie i przymierze w relacji terapeutycznej

Założenia

Budowanie przymierza terapeutycznego jest jednym z kluczowych etapów udzielania psychologicznej pomocy i decyduje jednocześnie o jej skuteczności. Więź oparta na zrozumieniu, obopólnym zaangażowaniu i świadomości zmierzania do wspólnego celu jest podstawą takiego przymierza. Zawierają je ze sobą jednak nie tylko klient i specjalista. Jest to także podstawa tworzenia bliskich relacji w ogóle, np. w związkach partnerskich, w przyjaźniach czy też między rodzicem a dzieckiem.
Podczas jednodniowego, stacjonarnego szkolenia kierowanego do osób zajmujących się profesjonalnie udzielaniem pomocy psychologicznej w różnych jej formach przyjrzymy się różnym aspektom budowania relacji terapeutycznej na poziomie werbalnym i pozawerbalnym. Jest to proces, który w sprzyjających warunkach zadziewa się między ludźmi prowadząc do dostrojenia fizjologicznego, emocjonalnego i mentalnego. Nie ma on jednak charakteru zadaniowego (nie za się go „zrobić”), dlatego też uczenie się bycia w relacji wymaga świadomego i celowego doświadczenia siebie samego w różnych jej aspektach.
W ramach stacjonarnej, warsztatowej formuły szkolenia stworzymy okazję do takiego właśnie doświadczania i pogłębionego namysłu nad konsekwencjami tego procesu. Odnosząc go do relacji terapeutycznej omówimy drogę do- i wskaźniki uzyskania porozumienia oraz sytuacje utraty i przywracania dostrojenia w relacji terapeutycznej. Będzie także możliwość pogłębionej analizy superwizyjnej relacji z wybranymi klientami.

Tematyka

  1. Przymierze terapeutyczne – więź, cele i zadania. Ujęcie transteoretyczne wg Bordina.
  2. Werbalne aspekty uzyskiwania porozumienia. Znaczenie kontekstu, w ramach którego relacja ma być budowana (czynniki środowiskowe, organizacyjne, losowe, wprowadzane przez terapeutę i przez osobę szukającą pomocy).
  3. Poziomy i wskaźniki dostrojenia. Cykle budowania, utraty i przywracania porozumienia. Momenty spotkania. Osobiste wyzwania w kontekście relacyjnego dostrajania. Ćwiczenia warsztatowe.
  4. Przymierze terapeutyczne w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości o różnej głębokości (wiązki A, B i C wg klasyfikacji DSM-V i ICD-11).
  5. Analiza superwizyjna prowadzonych przez uczestników szkolenia procesów terapeutycznych w kontekście dynamiki budowania przymierza terapeutycznego.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>