O mnie

dr Marta Kochan-Wójcik

Wykształcenie

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od ponad dwudziestu lat pogłębiam wiedzę i rozwijam kompetencje udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii. W tym czasie ukończyłam szkolenia z zakresu terapii gestalt, terapii systemowej, ustawień systemowych, technik relaksacyjno-wyobrażeniowych, terapii rodzin i par, neuroafektywnego rozwoju osobowości (wg modelu Mariane Benzen) i terapii traumy w metodach: Somatic Experiencing® (SE), NeuroAffective Relational Model™ (kurs podstawowy oraz NARM Masterclass – The Primitive Edge of Experience). Jestem certyfikowanym praktykiem SE i NARM i asystuję w kursach dotyczących tych modalności.

Praktyka terapeutyczna

Prowadzę praktykę terapeutyczną, w której specjalizuję w pracy z parami oraz w psychoterapii indywidualnej osób po doświadczeniach kryzysowych i traumach rozwojowych. Pracuję w nurcie systemowym, całościowo myśląc o naturze człowieka i związkach między sferą psychiczną, fizyczną oraz społeczną. Towarzysząc ludziom w procesie dokonywania zmian, korzystam z różnych perspektyw i narzędzi terapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia zaowocował z jednej strony publikacjami naukowymi z zakresu psychologii cielesności, a z drugiej – stał się dla mnie bogatym źródłem doświadczeń dydaktycznych zwłaszcza w tematyce psychologii klinicznej i psychologii rodziny. Pracując na Uniwersytecie Wrocławskim obejmowałam także stanowiska kierownicze (kierownika studiów podyplomowych, kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii ds dydaktycznych). W efekcie oprócz pracy terapeutycznej, od wielu lat kontynuuję współpracę z wrocławskimi uczelniami wyższymi (min. z UWr, Uniwersytetem SWPS, ASP, DSW, UP), z instytucjami edukacyjnymi oraz ośrodkami pomocy społecznej (min. GOPS w Siechnicach i Długołęce) organizując kursy, szkolenia i superwizje dla studentów, psychologów, terapeutów i asystentów rodzin.

Jestem członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.