O mnie

Psycholog i psychoterapeuta dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik 

 

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od ponad dwudziestu lat pogłębiam wiedzę i rozwijam kompetencje udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii. W tym czasie ukończyłam szkolenia z zakresu terapii gestalt, terapii systemowej, ustawień systemowych, technik relaksacyjno-wyobrażeniowych, terapii par, terapii neuroafektywnej oraz terapii traumy metodą SE® i NARM (łącznie – ponad 1500 godzin szkoleniowych). Asystuję w kursach i jestem certyfikowanym praktykiem terapii traumy metodą Somatic Experiencing® i NeuroAffective Relational Model™.

Prowadzę własną praktykę terapeutyczną, w której specjalizuję w pracy z parami i w terapii indywidualnej osób po doświadczeniach kryzysowych oraz traumach rozwojowych. Pracuję w nurcie systemowym, całościowo myśląc o naturze człowieka i związkach między sferą psychiczną, fizyczną oraz społeczną. Towarzysząc ludziom w procesie dokonywania zmian, korzystam z różnych perspektyw i narzędzi terapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie od 2009 roku w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia zaowocował z jednej strony publikacjami naukowymi z zakresu psychologii cielesności, a z drugiej – stał się dla mnie bogatym źródłem doświadczeń dydaktycznych zwłaszcza w tematyce psychologii klinicznej i psychologii rodziny. Pracując na Uniwersytecie Wrocławskim obejmowałam także stanowiska kierownicze: kierownika studiów podyplomowych, kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz w latach 2016-2020 – zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii ds dydaktycznych. Rozwinęłam dzięki temu kompetencje organizacyjno-zarządcze. W efekcie oprócz pracy terapeutycznej, od wielu lat współpracuję z wrocławskimi uczelniami wyższymi (min. z UWr, Uniwersytetem SWPS, ASP, DSW, UP), z instytucjami edukacyjnymi oraz ośrodkami pomocy społecznej (min. GOPS w Siechnicach i Długołęce) organizując zajęcia, kursy, szkolenia i superwizje dla studentów psychologów, terapeutów i asystentów rodzin. 

Jestem członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.