Polecam

Literatura

Zachęcam do zapoznania się z publikacjami zaprezentowanymi poniżej. Stanowią one wybór literatury z zakresu psychologii budowania relacji oraz terapii traumy. Ich autorzy posiadają dar dzielenia się wiedzą w sposób pasjonujący i inspirujący.

Wybrane publikacje własne

  • Kochan-Wójcik (2020). Neuropsychologia traumy. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom po doświadczeniach skrajnie urazowych.  [w] Senejko A., Czapiga A. Oswojenie traumy. Przegląd zaganień, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kochan-Wójcik M. (2019). Wczesna trauma relacyjna. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom z doświadczeniem wczesnej traumy interpersonalnej [w] Senejko A., Żurek M. Profilaktyka traumy. Badania i praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kochan-Wójcik, Lewandowska B., Salamon-Krakowska K. (2018). Świadome ciało : cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kochan-Wójcik M. (2014). How does family influence female corporality? Body self of mothers and daughters in relation to the family system features, Polish Journal of Applied Psychology 12, 1, 27–44.
  • Kochan-Wójcik M. (2012). Spousal similarities in self-differentiation and corporal self, Polish Journal of Applied Psychology, 10, 2, 91-106
  • Kochan-Wójcik M., Piskorz J. (2010). Zmiany w zakresie postrzegania i oceny własnego ciała wśród kobiet od okresu dojrzewania do dorosłości. Psychologia Rozwojowa. 15, 3, 21-32.
  • Kochan-Wójcik M. (2003), Perspektywa obserwatora jako narzędzie oceny własnej atrakcyjności, [w:] red. Oleszkowicz. A. Psychologia rozwojowa; 8, 2/3, 17-26.
  • Kochan-Wójcik M. (2003), Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała, Czasopismo Psychologiczne, 9, 2, 159-168.

Jak radzić sobie z lękiem i trudnymi emocjami w kryzysie

kurs prowadzony przez dr Martę Kochan-Wójcik

Ciało i psyche... W momencie zagrożenia

Wykład dr Marty Kochan-Wójcik