Recommendations

Recommended publications

I recommend the publications presented below. They are a selection of excellent literature on psychology of relationship and trauma therapy. Their authors, practitioners, not only have many years of therapeutic experience, but also the gift of sharing their knowledge in an interesting and inspiring way.

Selected own publications

  • Kochan-Wójcik (2020). Neuropsychologia traumy. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom po doświadczeniach skrajnie urazowych.  [w] Senejko A., Czapiga A. Oswojenie traumy. Przegląd zaganień, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kochan-Wójcik M. (2019). Wczesna trauma relacyjna. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom z doświadczeniem wczesnej traumy interpersonalnej [w] Senejko A., Żurek M. Profilaktyka traumy. Badania i praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kochan-Wójcik, Lewandowska B., Salamon-Krakowska K. (2018). Świadome ciało : cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Kochan-Wójcik M. (2014). How does family influence female corporality? Body self of mothers and daughters in relation to the family system features, Polish Journal of Applied Psychology 12, 1, 27–44.
  • Kochan-Wójcik M. (2012). Spousal similarities in self-differentiation and corporal self, Polish Journal of Applied Psychology, 10, 2, 91-106
  • Kochan-Wójcik M., Piskorz J. (2010). Zmiany w zakresie postrzegania i oceny własnego ciała wśród kobiet od okresu dojrzewania do dorosłości. Psychologia Rozwojowa. 15, 3, 21-32.
  • Kochan-Wójcik M. (2003), Perspektywa obserwatora jako narzędzie oceny własnej atrakcyjności, [w:] red. Oleszkowicz. A. Psychologia rozwojowa; 8, 2/3, 17-26.
  • Kochan-Wójcik M. (2003), Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała, Czasopismo Psychologiczne, 9, 2, 159-168.

Jak radzić sobie z lękiem i trudnymi emocjami w kryzysie

kurs prowadzony przez dr Martę Kochan-Wójcik

Ciało i psyche... W momencie zagrożenia

Wykład dr Marty Kochan-Wójcik