O mnie

dr Marta Kochan-Wójcik

Wykształcenie

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od ponad dwudziestu lat pogłębiam wiedzę i rozwijam kompetencje udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii. W tym czasie ukończyłam szkolenia z zakresu terapii gestalt, terapii systemowej, ustawień systemowych, technik relaksacyjno-wyobrażeniowych, terapii rodzin i par, neuroafektywnego rozwoju osobowości (wg modelu Mariane Benzen) i terapii traumy w metodach: Somatic Experiencing® (SE), NeuroAffective Relational Model™ (kurs podstawowy oraz NARM Masterclass – The Primitive Edge of Experience). Jestem certyfikowanym praktykiem SE i NARM i asystuję w kursach dotyczących tych modalności.

Praktyka terapeutyczna

Prowadzę praktykę terapeutyczną, w której specjalizuję w pracy z parami oraz w psychoterapii indywidualnej osób po doświadczeniach kryzysowych i traumach rozwojowych. Pracuję w nurcie systemowym, całościowo myśląc o naturze człowieka i związkach między sferą psychiczną, fizyczną oraz społeczną. Towarzysząc ludziom w procesie dokonywania zmian, korzystam z różnych perspektyw i narzędzi terapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Od wielu lat współpracuję z wrocławskimi uczelniami wyższymi, z instytucjami edukacyjnymi oraz ośrodkami pomocy społecznej organizując kursy, szkolenia i superwizje dla studentów, psychologów, terapeutów i asystentów rodzin.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia zaowocował z jednej strony publikacjami naukowymi z zakresu psychologii cielesności, a z drugiej – stał się dla mnie bogatym źródłem doświadczeń dydaktycznych zwłaszcza w tematyce psychologii klinicznej i psychologii rodziny. 

Jestem członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.