Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

NARCYZM
Różne perspektywy rozumienia oraz wyzwania w terapii osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości o różnym stopniu nasilenia objawów

Założenia

Narcyzm fascynuje naukowców i praktyków od dekad. Na jego temat powstało wiele opracowań i badań, szczególnie w kontekście teorii analitycznych w psychoterapii. Pojęcie weszło również na dobre do potocznego języka, czego efektem jest etykietowanie w ten sposób samych siebie lub osób z własnego otoczenia przez klientów szukających pomocy psychologicznej.
Specjaliści wskazują, że osoby diagnozowane z narcystycznym zaburzeniem osobowości stanowią nie lada wyzwanie w psychoterapii, a sam proces leczenia jest skomplikowany i długoterminowy. Prowokują one specyficzną dynamikę relacyjną z terapeutą, niejednokrotnie pełną uwikłań i odreagowywanych silnych emocji.
W ramach szkolenia organizowanego online w sobotę 13.01.24 zaproponuję dyskusję nad różnymi sposobami myślenia o narcystycznych mechanizmach obronnych osłaniających kruche ego klienta przed napływem emocji, odkryciem się przed spojrzeniem innych i regulujących jednocześnie pobudzenie w układzie nerwowym. Przyjrzymy się bliżej relacjom rodzinnym, w ramach których takie obrony się tworzą oraz oczywiście specyfice relacji terapeutycznej, w ramach której mogą one stopniowo ustępować a osoba zyskiwać pełniejszy kontakt z urealnionym sobą.
Zainteresowanych analizą przykładów praktycznych (przypadki kliniczne) zapraszam w niedzielę 14.01.24 do Wrocławia na spotkanie stacjonarne, w ramach którego pogłębimy poruszaną tematykę analizując konkretne sytuacje terapeutyczne zgłaszane przez uczestników szkolenia (formuła superwizyjna). Będzie to dodatkowa okazja do bezpośredniej wymiany myśli nad tematyką narcyzmu.
Szkolenie kierowane jest do osób zajmującym się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej w różnej jej formie.

Tematyka

13.01.2024 (sobota) – online:

  1. Porządkowanie pojęć: narcyzm, cechy i obrony narcystyczne, narcyzm wielkościowy, wrażliwy, złośliwy; zaburzenie osobowości o charakterze narcystycznym lekkie, umiarkowane i głębokie.
  2. Narcyzm a psychopatia i neurotyzm. Jak zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline) ma się do narcyzmu?
  3. Dynamika obron narcystycznych. Trauma o charakterze relacyjnym jako kontekst powstawania obron narcystycznych. Koncepcja Symingtona. Budowanie psychicznego azylu wg Steinera.
  4. Kiedy i do kogo pacjent zgłasza się na terapię? Rozumienie objawów i rozpoznawanie obron narcystycznych u osób szukających pomocy psychologicznej.
  5. Problemy terapeutów z terapii osób z zaburzeniami osobowości narcystycznej o różnym nasileniu: ustalanie ram i celów terapii, kontraktowanie, chwiejność przymierza terapeutycznego, rozgrywanie w relacji. Ustalanie struktury terapii, kontraktowanie oraz założenia postępowania terapeutycznego.
  6. Kompetencje merytoryczne i organizacyjne terapeutów pracujących z osobami z cechami obron narcystycznych lub narcystycznym zaburzeniem osobowości.

14.01.2024 (niedziela) – stacjonarnie

Praktyczne pogłębienie tematyki. Spotkanie będzie miało charakter superwizyjny, stanowiąc okazję do pogłębionej refleksji uczestników nad prowadzonymi procesami terapeutycznymi z osobami z narcystycznym zaburzeniem osobowości o różnym stopniu nasilenia objawów.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>