Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

RAMY TERAPII
Terapia krótko- czy długoterminowa?

Założenia

Jest to propozycja szkolenia z cyklu „Ramy terapii” kierowanego do osób zajmującym się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej w różnej jej formie. Tym razem przyjrzymy się kwestii czasu trwania procesu terapeutycznego.
„Ile terapia będzie trwała?” to typowe pytanie zadawane przed osoby, które decydują się skorzystać z pomocy psychologicznej. Problem w tym, że niejednokrotnie terapeuta nie może na nie precyzyjnie odpowiedzieć z uwagi na wielość czynników determinujących długość trwania tego procesu. Podczas spotkania omówimy te czynniki zarówno z perspektywy

 • podejść i metod pomagania,
 • rodzaju symptomów zgłaszanych przez klienta,
 • oczekiwanego przez niego zakresu zmian
 • oraz kompetencji osoby, która pomocy udziela.

Przyjrzymy się również różnym poziomom funkcjonowania człowieka (fizjologicznemu, behawioralnemu, społecznemu, poznawczemu, emocjonalnemu) w kontekście czasu trwania terapii i rozpoznawania wskaźników oddziaływań terapeutycznych.

Tematyka

 1. Determinanty czasu trwania procesu terapeutycznego. Różnice w założeniach terapii długo- i krótkoterminowej.
 2. Czas trwania procesu terapeutycznego a
  • modalności i metody terapeutyczne,
  • zgłaszane przez klienta symptomy i cele terapii
  • oraz kompetencje terapeutyczne.
 3. Czy proces terapii można przyspieszyć?

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>