Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

RAMY TERAPII
Ustalanie struktury procesu terapeutycznego i kontraktowanie.

Założenia

Ustalenie adekwatnych ram udzielania specjalistycznej pomocy jest jednym z kluczowych czynników determinujących skuteczność tego procesu. Przeprowadzenie ustrukturowanego wywiadu rozpoczyna charakterystyczną dla psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej diagnozę interakcyjną, na bazie której określony i uzgodniony z klientem zostaje:

 • ogólny cel wspólnej pracy oraz wskaźniki jego osiągania i zakończenia,
 • częstotliwość spotkań,
 • stosowane podejście/metody
 • oraz warunki organizacyjne.

To etap kontraktowania. Choć w teorii wydaje się to proste, w praktyce wielu terapeutów zmaga się z różnymi aspektami formułowania, a następnie także konsekwentnego postępowania zgodnie z warunkami kontraktu, np. z tym

 • jak formułować cele terapii, zwłaszcza gdy klient sam ma z tym problem?
 • Skąd wiadomo jaka częstotliwość i czas trwania spotkania będzie odpowiedni przy pracy z danym klientem?
 • Jak ustalać wysokość opłaty?
 • Co robić gdy klient łamie ustalone zasady kontraktu (nie płaci w terminie, spóźnia się, odwołuje spotkania, przedłuża sesje)?
 • Jak postępować, gdy klient opowiada historie niezwiązane z celem terapii, gdy nie jest szczery, albo gdy deklaruje, że jest niezadowolony z terapii i chce ją zakończyć?
 • Czy można zmienić warunki kontraktu w trakcie procesu terapeutycznego?
 • Jak kontraktować się nie tracąc relacji z klientem?

W ramach jednodniowego szkolenia proponuję pogłębienie tej tematyki osobom zajmującym się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej w różnej jej formie. Teoretyczną wiedzę na temat ustalania struktury procesu terapeutycznego i kontraktowania przeniesiemy na grunt praktyki odpowiadając na powyższe pytania i z pewnością na jeszcze wiele innych.

Tematyka

 1. Dlaczego struktura jest taka ważna? Znaczenie struktury i adekwatnych ram udzielania pomocy psychologicznej w odniesieniu do różnych jej form.
 2. Struktura, proces terapeutyczny i podążanie za klientem. Jak to pogodzić? Budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej.
 3. Kontraktowanie w różnych formach pomocy psychologicznej.
 4. Relacyjne, merytoryczne i organizacyjne aspekty kontraktowania.
 5. Omówienie praktycznych problemów, z jakimi najczęściej zmagają się osoby udzielające pomocy psychologicznej.
 6. Analiza przykładów sytuacji problemowych wnoszonych przez uczestników szkolenia.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>