Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

RAMY TERAPII
Jak kończyć proces terapeutyczny?

Założenia

Kończenie procesu terapeutycznego (niezależnie od czasu jego trwania) jest ostatnim etapem pracy z klientem, modelującym świadome i celowe domykanie relacji terapeutycznej. To niezwykle ważne doświadczenie bywa niedoceniane lub nawet omijane min. z uwagi na wielość i intensywność przyjemnych oraz przykrych przeżyć, jakie mu zwykle towarzyszą czy też zagubienie terapeutów w funkcji i znaczeniu tego etapu pracy.
W kolejnym szkoleniu z cyklu „Ramy terapii”, które kieruję do osób zajmujących się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej w różnej jej formie, przyjrzymy się głębiej tematyce kończenia odpowiadając na pytania o to,

  • jak ustalić czas kończenia terapii i po czym poznać, że proces terapeutyczny dobiega końca?
  • Ile czasu w pracy z klientem przeznaczyć na kończenie współpracy i jak ją dalej poprowadzić?
  • Jak reagować, gdy klient chce skończyć terapię wcześniej lub przeciągnąć ją poza zaplanowany czas
  • i co zrobić, gdy terapeuta musi, z powodów osobistych, zakończyć proces przed umówionym czasem?
  • Jak reagować na materialne dowody wdzięczności od klientów?

Tematyka

  1. Kończenie procesu terapeutycznego jako etap całościowego procesu udzielania pomocy psychologicznej.
  2. Założenia, funkcja, struktura i czas trwania tego etapu.
  3. Wyjściowe i finalne wskaźniki kończenia współpracy z klientem.
  4. Analiza sytuacji nietypowych: kończenie relacji inicjowane przez terapeutę, zrywanie przez klienta terapii przed jej ukończeniem, zależność od terapeuty i przeciąganie czasu kończenia, dowody wdzięczności.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>