Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

Wykorzystanie genogramu w praktyce terapeutycznej – szkolenie superwizyjne

Założenia

Jest to oferta kierowana do specjalistów udzielających pomocy psychologicznej w różnej formie (min. interwencji kryzysowej, psychoterapii indywidualnej, i konsultacji lub terapii par, rodzin) zainteresowanych perspektywą systemową. Szkolenie będzie miało charakter superwizyjny stanowiąc okazję do pogłębionej refleksji nad psychologiczną sylwetką pacjenta/pary/rodziny i szerzej – nad własnym warsztatem pracy zawodowej.

Tematyka

Podczas spotkania dokonamy analizy kilku sytuacji terapeutycznych wniesionych przez uczestników szkolenia. Teoretyczne ramy superwizji stanowić będzie paradygmat systemowy i podejście rozwojowe oraz współczesna wiedza na temat leczenia traum urazowych i rozwojowo-relacyjnych.

Grupowy charakter spotkania umożliwi poszerzenie rozumienia sytuacji udzielania specjalistycznej pomocy o perspektywy wnoszone przez uczestników.

Prowadzący

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>