Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT PSYCHOTERAPEUTY

Wykorzystanie genogramu w praktyce terapeutycznej – doświadczenia własne

Założenia

Rozumienie wzorców i przekazów międzypokoleniowych pochodzących z rodziny pochodzenia umożliwia terapeutom pogłębioną refleksję nad własnym warsztatem pracy: zasobami, ograniczeniami i uwarunkowaniami indywidualnej podatności na procesy przeciwprzeniesieniowe. Daje również dodatkową bazę rozwoju osobistego, min. analizy tendencji do ulegania delegacjom i rolom grupowym oraz uznania źródeł zasobów wynikających z przynależności do rodziny pochodzenia.
W ramach jednodniowego, 6h szkolenia p.t. „wykorzystanie genogramu w praktyce terapeutycznej – doświadczenia własne” proponuję osobiste pogłębienie tej tematyki osobom zajmującym się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej, które już znają:

  • założenia paradygmatu systemowego,
  • zasady prowadzenia wywiadu genogramowego,
  • zasady graficznego porządkowania zebranych informacji oraz ich interpretacji jako bazy stawiania hipotez systemowych.

Tematyka

Spotkanie podzielone będzie na cztery części. W każdej z nich dokonamy wspólnej analizy jednego przygotowanego przez uczestnika szkolenia genogramu pod kątem:

  1. struktury rodziny,
  2. etapu cyklu życia rodziny,
  3. sposobów utrzymania równowagi: ról, delegacji, zasobów w systemie,
  4. wzorców relacji rodzinnych i międzypokoleniowych.

Postawimy również hipotezy umożliwiające zrozumienie systemowych zasobów i ograniczeń wynikających z przynależności do rodziny pochodzenia.

Prowadzący

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>