Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT PSYCHOTERAPEUTY

Prowadzenie konsultacji psychologicznych

Założenia

W ramach specjalistycznych szkoleń dla osób udzielających pomocy psychologicznej etap prowadzenia pierwszej konsultacji jest najczęściej pomijany lub nadmiernie strukturalizowany w formie szczegółowego klinicznego wywiadu nieuwzględniającego dynamiki żywego kontaktu z osobą zgłaszającą się po pomoc. W efekcie wielu terapeutów prowadzi pierwsze spotkania z pacjentem nie wykorzystując pełnego potencjału jakie daje formuła konsultacji.
W ramach jednodniowego, 6-godzinnego szkolenia proponuję pogłębienie tej tematyki w praktyczny i uporządkowany sposób osobom zajmującym się zawodowo udzielaniem pomocy psychologicznej.

Tematyka

Spotkanie podzielone będzie na 2 części. W pierwszej z nich omówię cele i strukturę konsultacji, a także jej kolejne etapy:

1. Przygotowanie do spotkania:

  • określenie celu konsultacji,
  • formułowanie wyjściowych hipotez roboczych w odniesieniu do wybranych wymiarów teoretycznych,
  • planowanie konsultacji: czas, etapy, ustalanie zasad.

2. Realizacja spotkania:

  • budowanie kontaktu,
  • zbieranie informacji (struktura pytań) i weryfikacja hipotez,
  • określanie motywacji pacjenta,
  • narzędzia porządkowania informacji.

3. Po spotkaniu:

  • formułowanie kolejnych hipotez i określanie wskaźników weryfikacji,
  • decyzja o podjęciu formy i celu współpracy,
  • przygotowanie do diagnozy interakcyjnej.

W drugiej, praktycznej części spotkania, realizowanej w formie aktywnego uczenia się grupie, przeprowadzimy symulację rzeczywistej konsultacji psychologicznej pacjenta wybranego przez uczestników szkolenia.

Prowadzący

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>