Polecane

Ośrodki, specjaliści i publikacje

Polecane ośrodki i specjaliści

 

Od wielu lat współpracuję z ośrodkami, zespołami i specjalistami zajmującymi się psychoterapią, terapią dzieci i młodzieży, mediacjami, terapią traumy, pracą z ciałem. Na tej podstawie rekomenduję:

 

i

Polecane publikacje

 

Zachęcam do zapoznania się z publikacjami zaprezentowanymi poniżej. Stanowią one wybór doskonałej literatury na temat budowania relacji, związków i rodziny. Ich autorzy, praktycy, posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, ale i dar dzielenia się swoją wiedzą w sposób ciekawy, konkretny i inspirujący.

Z drugiej strony zaprezentowane propozycje książkowe dotyczą także zagadnień z zakresu terapii traumy oraz przedstawionej w tym kontekście wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu i cielesności. Stanowią efekt niezwykłej pracy przedstawicieli neuronauk, których odkrycia rewolucjonizują obecnie myślenie o klasycznej psychoterapii.

 

i

Wybrane publikacje własne - naukowe

Kochan-Wójcik (2020). Neuropsychologia traumy. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom po doświadczeniach skrajnie urazowych.  [w] Senejko A., Czapiga A. Oswojenie traumy. Przegląd zaganień, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lachowicz-Tabaczek, K., Lewandowska, B., Kochan-Wójcik, M., Andrzejewska, B. E., & Juszkiewicz, A. (2019). Grandiose and Vulnerable Narcissism as Predictors of the Tendency to Objectify Other People. Current Psychology, 1-11.

Kochan-Wójcik M. (2019). Wczesna trauma relacyjna. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom z doświadczeniem wczesnej traumy interpersonalnej [w] Senejko A., Żurek M. Profilaktyka traumy. Badania i praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kochan-Wójcik, Lewandowska B., Salamon-Krakowska K. (2018). Świadome ciało : cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Korolik A., Kochan-Wójcik M., (2015). Anorexia readiness syndrome and sensitivity to body boundaries breaches. Polish Journal of Applied Psychology 13, 4, 109-122.

Halik A., Kochan-Wójcik M., (2015). The body self in women who practice aikido. Polish Journal of Applied Psychology 13, 3, 25-40.

Kochan-Wójcik M., Prokopowicz K. (2015). Pomoc psychologiczna dla pacjentów hemodializowanych — przykład dobrej praktyki współpracy między uczelnią a stacją dializ. Forum Nefrologiczne 8, 2, 122-129.

Kochan-Wójcik M. (2014). How does family influence female corporality? Body self of mothers and daughters in relation to the family system features, Polish Journal of Applied Psychology 12, 1, 27–44.

Kochan-Wójcik M. (2012). Spousal similarities in self-differentiation and corporal self, Polish Journal of Applied Psychology, 10, 2, 91-106

Kochan-Wójcik M. (2011). In and out of a relationship: A case study of Mr. W. in terms of Murray Bowen’s family systems theory. Polish Journal of Applied Psychology 9, 2, 107-119.

Kochan-Wójcik M. (2011). Experiencing one’s own corporeity vs. the level of differentiation of self. Polish Journal of Applied Psychology 9, 2, 71-88.

Kochan-Wójcik M., Piskorz J. (2010). Zmiany w zakresie postrzegania i oceny własnego ciała wśród kobiet od okresu dojrzewania do dorosłości. Psychologia Rozwojowa. 15, 3, 21-32.

Kochan-Wójcik M., Piskorz J. (2009) Czy można przeskoczyć swój cień? Różnice i podobieństwa w postrzeganiu sylwetki nauczycieli. [w:] red. Czerwiński K., Maliszewski W. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 196-207.

Kochan-Wójcik M., Krajna, A., Małkiewicz, E., Ryk, L., Sujak-Lesz K., Tkocz (2005) Nowi nauczyciele na nowe czasy. Wrocław: MarMar i CEN UWr.

Kochan-Wójcik M. (2003), Profilaktyka zaburzeń percepcji własnego ciała wśród nastolatek. Ujęcie społeczne. [w:] red. Kaja B. Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. Tom 5, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 187-201.

Kochan-Wójcik M. (2003), Perspektywa obserwatora jako narzędzie oceny własnej atrakcyjności, [w:] red. Oleszkowicz. A. Psychologia rozwojowa; 8, 2/3, 17-26.

Kochan-Wójcik M., Małkiewicz E. (2003), Wizualne mass media a wizerunek własnego ciała u dorastających dziewcząt – przegląd literatury, [w:] red. Oleszkowicz. A. Psychologia rozwojowa, 8, 2/3, 9-16.

Kochan-Wójcik M. (2003), Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała, Czasopismo Psychologiczne, 9, 2, 159-168.

i

Wybrane publikacje własne - popularnonaukowe

 

Kochan-Wójcik M. (2011) Czy można mieć kontrolę nad wszystkim? Psychologia w Szkole, 4, 21-28.

Kochan-Wójcik M. (2010) O rozumiejącym diagnozowaniu. Psychologia w szkole, 3, 34-43.

Kochan-Wójcik M., Piskorz J. (2010) Wykorzystanie koncepcji motywów poznawania świata i uczenia się ucznia w efektywnej komunikacji w szkole [w:] red. Czerwiński K., Fiedor M., Kubiczek J.. Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 204-222.

Kochan-Wójcik M.(2002), Diagnoza motywów poznawania świata i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym. [w:] red. Sujak-Lesz K. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa, CODN, 31-41.

Kochan-Wójcik M. (2002), Praktyczny kontekst problematyki motywacji ucznia do nauki. [w:] red. Sujak-Lesz K. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa, CODN, 96-98.

Kochan-Wójcik M. (2002), Możliwości diagnozowania zachowań ucznia. Diagnoza rozumiejąca a diagnoza etykietująca. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, 2, 9-18.