Oferta

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to indywidualna rozmowa z psychologiem dotycząca problemów osobistych i międzyludzkich (małżeńskich, wychowawczych oraz dotyczących spraw zawodowych). Pomaga w lepszym zrozumieniu siebie, swojej sytuacji życiowej, innych ludzi, sprzyja znajdowaniu rozwiązań problemów i podejmowaniu ważnych decyzji życiowych zwłaszcza, gdy towarzyszą im wątpliwości.

Konsultacja psychologiczna może stanowić początek psychoterapii indywidualnej, terapii par, rodzin lub podjęcia innej formy pomocy terapeutycznej. W zależności od rodzaju zgłaszanej sprawy konsultacje prowadzone są podczas 1-3 sesji. Sesja trwa 50 minut.

Sesje indywidualne

Sesje indywidualne

Celem spotkań terapeutycznych jest wsparcie osoby w dokonaniu głębszej zmiany funkcjonowania w życiu, kiedy dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazały się niewystarczające lub zawiodły. Jest to też wsparcie w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań problemów i trudnych sytuacji życiowych. To proces służący pogłębieniu samoświadomości i rozwojowi wewnętrznego potencjału.

Terapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy (do 10 sesji) lub długoterminowy. Poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym. Trwa 50 minut i odbywa się najczęściej w rytmie raz na tydzień.

Sesje dla par

Sesje dla rodzin i par

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, a jego celem jest zebranie informacji dotyczących sprawy lub problemu, z jakim zgłasza się para i sformułowanie oferty pomocy psychologicznej. Podczas kolejnych spotkań terapeuta pomaga parze przyjrzeć się relacjom, jakie między nimi panują, dokonać zmian, rozpoznać i uruchomić mocne strony oraz wypracować efektywne sposoby komunikacji i działania.

Czasem w proces terapeutyczny włączane są inne formy specjalistycznej pomocy. Sesja trwa 80 minut i odbywa się zwykle w rytmie raz na dwa tygodnie.

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing
Somatic Experiencing® (SE) jest metodą indywidualnej pracy terapeutycznej z osobami, które doświadczyły wydarzeń o charakterze skrajnie urazowym (traumatycznym). Zasadniczym celem spotkań jest wsparcie osób po traumie, u których doszło do rozregulowania neurofizjologicznych mechanizmów przywracania wewnętrznej równowagi, osób cierpiących na skutek PTSD lub chronicznego stresu. Renegocjowanie doświadczenia traumatycznego łączy pracę terapeutyczną na poziomie fizjologicznym (cielesnym), emocjonalnym i poznawczym.

Sesje SE trwają 50 min., poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym. Liczba spotkań jest zależna od jakości zgłaszanego problemu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz lub zadzwoń po szczegóły.